Jak tłumaczyć szablony i wtyczki w WordPress (samouczek)

Pełne instrukcje tłumaczenia tekstów szablonów i wtyczek w WordPress za pomocą wtyczki Loco Translate. Wyjaśnienie, jak działają tłumaczenia w WordPress .

Tłumaczenia WordPress

Masz gotową stronę internetową, niezbędne wtyczki zainstalowane i skonfigurowane, wybrany i aktywowany motyw strony. Pozostało tylko jedno – zapewnić tłumaczenie obcych wyrażeń, które często pojawiają się we wtyczkach i motywach i które pomimo ustawienia języka słowackiego, nadal są wyświetlane w języku angielskim.

Funkcja tłumaczenia w kodzie szablonów i wtyczek

Poszczególne komunikaty, które napotykamy na stronie, pochodzą z plików programowych poszczególnych wtyczek i motywów. Jeśli te elementy są poprawnie zaprogramowane , WordPress używa funkcji __() na całym tekście, który trafia na ekran.

Ta funkcja (dwa podkreślenia) zwraca przetłumaczony tekst, jeśli taki istnieje. Jeśli nie istnieje, zwraca tekst podstawowy, który jest zapisany jako pierwszy parametr. Funkcja zawiera dwa parametry, oba typu String .

Po pierwsze: tekst, wymagany.

Po drugie: domena, opcjonalna.

W rzeczywistości może to wyglądać m.in. następująco:

__('Field is required', 'contact-form-7');

Ta funkcja wyświetla Pole jest wymagane , jeśli nie ma tłumaczenia w bieżącym języku. Gdyby istniało tłumaczenie, wymieniłoby m.in. To pole jest wymagane lub cokolwiek je ustawimy. Drugi parametr zapewnia niepowtarzalność tłumaczenia, która mogłaby zostać zakłócona m.in. dwie różne wtyczki używały tego samego ciągu tekstowego.

Na przykład użyłem dwóch wtyczek w moim sklepie internetowym. Jedną poprawiającą opcje zamówienia (np. jakąś edycję zbiorczą) oraz drugą, w której ustalamy kolejność produktów.

Niestety w języku angielskim kolejność i kolejność powiedzą to samo słowo – Porządek , a więc w tłumaczeniach byłby konflikt:

__('order') - Objednávka
__('order') – Poradie

WordPress „zwariował” i nie wiedziałby, kiedy użyć słowa Order , a kiedy słowa Order . Dlatego używałby wszędzie ostatniego przetłumaczonego terminu (w tym przypadku – Zakon).

Jeśli jednak dodamy drugi parametr (Domain), możemy bezpiecznie oddzielić poszczególne wystąpienia tych samych ciągów tekstowych :

__('order', 'order-bulk-edit') – Objednávka
__('order', 'products-order-tool') – Poradie

Dlatego zdecydowanie zalecam, abyś zawsze używał drugiego parametru funkcji . Twórcy wtyczek i motywów często nazywają ten drugi parametr nazwą ich motywu lub wtyczki, starając się zapewnić jak największą unikalność.

I oczywiście są też wtyczki, które nie są zaprogramowane w tym poprawnym stylu, ale ciągi tekstowe są w nich zapisane na stałe, w takim przypadku nie będziesz w stanie przetłumaczyć tekstów innych niż bezpośrednio w kodzie.

Jak tłumaczyć teksty?

Pliki .Po i .mo dbają o tłumaczenie samych tekstów. PO i MO to w rzeczywistości rozszerzenia specjalnych plików tekstowych używanych do tłumaczenia.

Plik PO

Plik .po jest plikiem tekstowym (można go otworzyć np. w notatniku, sublime text, edytorze atom lub innym edytorze tekstu). Składa się z nagłówka wprowadzającego, w którym definiujemy podstawowe elementy języka (kod języka, formy liczby mnogiej, …). Następnie podążają za sobą na falowniku:
msgstr „oryginalny tekst”
msgstr „przetłumaczony tekst”

oryginalny tekst jest ciągiem, który trafia do funkcji __() jako pierwszego parametru, a przetłumaczony ciąg jest na jego podstawie stosowany.

Plik MO

Plik .mo jest skompilowanym binarnie plikiem .po. Jest to więc skupisko bitów, które nie są czytelne dla człowieka. Ale dla procesorów tak. Do kompilacji możemy wykorzystać m.in. konwerter online .

Powstałe dwa pliki zapisujemy w folderze wp-content / languages . Ważne jest, aby miały odpowiednią nazwę.

W zasadzie wystarczy, że stworzymy jeden plik sk_SK.po i jeden sk_SK.mo i teoretycznie moglibyśmy w nim przechowywać wszystkie teksty do tłumaczenia.

Jednak, dla jasności, mają tendencję do przechowywania tłumaczeń jądra WordPress osobno (otrzymasz je już podczas instalacji słowackiej lokalizacji WordPress ), ale motywy i wtyczki są przechowywane w ich własnych folderach.

Instrukcje tłumaczenia tekstów przez Loco

Gdybyśmy mieli przetłumaczyć wszystkie teksty we wspomniany wyżej sposób, prawdopodobnie byłoby to „wstrzymane”.

Dlatego powstały wtyczki, które są dla nas bardziej ludzkie niż pliki .po , a także obsługują za nas kompilację w formacie .mo.

Najbardziej znaną i najczęściej używaną jest zdecydowanie wtyczka Loco Translate . Jest dostępny za darmo, jest przejrzysty i świetnie się z niego korzysta. Można go pobrać bezpośrednio z repozytorium WordPress ( Wtyczki-> Dodaj nowy ).

Wybór wtyczki / tematu do przetłumaczenia

Po instalacji i aktywacji Loco Translate pojawi się w lewej głównej kolumnie wp-admin , zwykle jako ostatni element. Możemy bezpośrednio wybrać, czy chcemy przetłumaczyć temat, czy wtyczkę.

Klikając na wybraną wtyczkę, tzw zestawy językowe, które są dla niego dostępne, nawet z procentowym paskiem postępu.

Jeśli pasek postępu nie wynosi 100%, oznacza to niekompletne tłumaczenie. W takim przypadku wystarczy przetłumaczyć ciągi, które nie zostały jeszcze przetłumaczone.

Jeśli nasz język w ogóle nie jest dostępny dla danej wtyczki/motywu , musimy dodać go do zestawów językowych. Możemy również przesłać istniejący plik .po bezpośrednio do Loco, a Loco zajmie się kompilacją i utworzeniem pliku .mo, który jest niezbędny do poprawnego działania tłumaczenia.

Loco – wybór języka

Dodaj wymagany język

Jeśli nie mamy słowackiego (lub innego wymaganego języka) dostępnego we wtyczce, klikamy Nowy język w lewym górnym rogu . Może pojawić się ostrzeżenie informujące, że nie ma szablonu, w takim przypadku go utworzymy.

Loco uruchamia wszystkie pliki wybranej wtyczki i „mapuje” poszczególne teksty tłumaczeń.

Jeśli szablon istnieje, wyrzuci nam to możliwość dodania nowego języka:

Loco – dodaj wymagany język

W pkt. 1 wybierz język, który chcesz dodać. Możemy albo użyć jednego z predefiniowanych języków, albo stworzyć własny język (np. jeśli potrzebujemy języka dla jakiegoś języka nieoficjalnego, np. dialektu). W punkcie 2 wybieramy następnie lokalizację.

Niestandardowe: Pliki z tłumaczeniami zapisywane są w folderze wp-content/języki/loco/plugin/plugin_kod_jazyka.po

System: Pliki tłumaczeń są przechowywane w głównym folderze globalnym języka. Wszystko jest w porządku, dopóki jądro WordPress nie zostanie zaktualizowane, kiedy te pliki można usunąć. Dlatego nie polecam przechowywania tłumaczeń w tym folderze.

Autor: Tutaj utworzysz folder własnych języków bezpośrednio pod folderem wtyczek. Aktualizacja wtyczki spowoduje jej usunięcie. Ja też nie polecam.

Tłumaczenie tekstów

Po skonfigurowaniu kliknij Rozpocznij tłumaczenie . Panel sterowania otworzy się:

Loco – edytor tłumaczeń

Z listy tekstów wybierz ten, który chcesz przetłumaczyć i kliknij na niego. Zostanie on zaznaczony na szaro, zostanie wyświetlony tekst źródłowy, a naszym zadaniem będzie dokończenie tłumaczenia słowackiego.

Po każdej zmianie przycisk Zapisz zmienia kolor na niebieski, więc możesz go kliknąć, aby zapisać zmiany. Polecam robić to w sposób ciągły. W panelu sterowania widzimy możliwość cofnięcia, jest to klasyczne Cofnij , które znamy z innych programów (takich jak Word).

Inne opcje kompilatora

Przycisk Synchronizuj pomoże nam i doda lub usunie teksty, które ktoś (lub my) w międzyczasie usunie z plików wtyczek.

Klikając przycisk Auto z ikoną robota możemy skorzystać z automatycznego tłumaczenia, które zapewni jeden z zewnętrznych silników tłumaczących (np. Tłumacz Google), oczywiście musisz połączyć swoje konto przez Google API. Warto zauważyć, że dziś tłumaczenie jest już wykorzystywane w dużej sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), więc ponad 90% tłumaczeń jest wykonywanych poprawnie.

W polu Filtruj tłumaczenia możemy znaleźć konkretny ciąg, który chcemy przetłumaczyć (prawie nigdy nie trzeba tłumaczyć wszystkich dostępnych tekstów). Ostatnie dwa przyciski wyświetlają bloki (jeśli są dostępne) lub wyświetlają teksty tłumaczeń w formacie HTML zamiast w klasycznym edytorze.

Tłumaczenie symboli wieloznacznych

Warto wspomnieć o wykorzystaniu symboli wieloznacznych. Z tego powodu tłumaczenie wtyczek czasami staje się całkowitą magią, ponieważ na pierwszy rzut oka nie wiemy, co to za tekst.

Niezbędne jest zachowanie symbolu wieloznacznego, w przeciwnym razie może działać nieprawidłowo. niepełne tłumaczenie.

Poniższy przykład, moim zdaniem, będzie wystarczający:

Tłumaczenie symboli wieloznacznych

Symbol wieloznaczny zwykle zaczyna się od znaku procenta %.

W dużym natężeniu ruchu na stronie zamiast symbolu wieloznacznego, np. numer lub określony tekst, który jest dynamiczny (taki jak nazwa użytkownika) i nie może być przetłumaczony statycznie.

Dlatego bardzo ważne jest, aby go zachować.

Tłumaczenie w liczbie mnogiej

Liczba mnoga jest tłumaczona w następujący sposób:

Tłumaczenie w liczbie mnogiej

Tekst w liczbie pojedynczej i mnogiej pojawi się w tekście źródłowym.

Ponieważ jesteśmy na Słowacji, używamy innej formy liczby mnogiej dla 2-4 i 5 i więcej (np. jeden samochód, dwa samochody, trzy samochody, cztery samochody, pięć samochodów, sześć samochodów, …). W naszym kraju nie jest to tak proste, jak w przypadku angielskiego, gdzie liczba mnoga różni się literą s (1 słowo i 2 słowa) lub nieregularnym kształtem (1 stopa, 2 stopy).

Nadal musimy rozróżniać w liczbie mnogiej, czy jest to 2-4 części, czy 5 lub więcej części. Musielibyśmy to zdefiniować poza wtyczką na początku pliku .po z kodem harakiri, ale Loco zajmie się tym za nas. Po prostu przełączamy się na kartę Kilka , w których ustawiamy liczbę mnogą na 2-4 sztuki, a następnie kartę Inne , gdzie ustawiamy liczbę mnogą na 5 lub więcej kawałków.

Kontynuujemy w tym stylu, aż przetłumaczymy wszystkie niezbędne struny .

Tłumaczenie WPML

Teksty szablonów i wtyczek można również tłumaczyć za pomocą wtyczki WPML – za pomocą tłumaczenia ciągów. Zobacz ten przewodnik po tłumaczeniu WPML , aby uzyskać więcej informacji.

Tłumaczenie przez WordPress .org

Jeśli masz czas i chcesz pomóc w tłumaczeniu, aby inni użytkownicy WordPress również mogli z niego korzystać, możesz przetłumaczyć ciągi bezpośrednio na wordpress.org .

Najpierw otwórz wybraną wtyczkę na wordpress.org, na przykład Elementor: https://wordpress.org/plugins/elementor/#developers .

Na karcie Rozwój zobaczysz podkreślony link Przetłumacz Kreatora stron internetowych Elementor na swój język . Znajdziesz swój język i możesz zaprojektować poszczególne ciągi do tłumaczeń. Możesz również pomóc społeczności WordPress w tym stylu.

Tłumaczenia WordPress – Podsumowanie

W tym samouczku pokazaliśmy, w jaki sposób poszczególne teksty są programowane w szablonach i wtyczkach , aby można je było tłumaczyć. Pokazaliśmy również, jak działają pliki PO/MO i jak można tłumaczyć teksty za pomocą wtyczki Loco Translate .

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny? Wesprzyj mnie jego udostępnianiem. 👍
WordPress Návod v PDF

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj