Najczęstsze błędy WordPress i ich rozwiązania

Przygotowałem listę najczęstszych błędów w WordPressie. Wspominam również o konkretnych rozwiązaniach dotyczących sposobu ich naprawienia i unikania ich w przyszłości.

Najczęstsze błędy WordPress i ich rozwiązania

WordPress jest łatwy w obsłudze nawet dla zwykłego użytkownika, który nie ma doświadczenia w programowaniu. Jednak czasami mogą wystąpić pewne problemy. Aby uniknąć przerażenia tego, co dzieje się na Twojej stronie, spróbuję podsumować większość z nich.

Przyjrzyjmy się najczęstszym błędom WP:

Twórz kopie zapasowe

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest: wykonanie kopii zapasowej całej strony i jej pełnej bazy danych przed poprawieniem każdego błędu. Dopiero wtedy przejdź do samego rozwiązania. Tworzysz kopię zapasową za pomocą kilku kliknięć w wtyczce Updraft. Dobrze jest zainstalować tę wtyczkę, aby tworzyć regularne kopie zapasowe strony.

Naprawa wewnętrznych błędów serwera

WordPress błąd „Internal Server Error” lub „500 Internal Server Error” pojawia się, gdy serwer nie jest w stanie określić, na czym polega problem. Może to mieć wiele powodów:

Problem w pliku .htaccess

Najczęściej jest to błąd spowodowany przez nieprawidłowe dyrektywy w pliku .htaccess. Zmień nazwę pliku .htaccess za pomocą FTP. Jeśli to nie zadziałało, przejdź do administracji i ponownie zapisz ustawienia linków stałych. Spowoduje to wygenerowanie nowego pliku .htaccess.

Przekroczenie limitu PHP

Czasami błąd 500 Internal Server Error jest spowodowany wyczerpaniem przydzielonej pamięci. Aby uzyskać rozwiązanie, skontaktuj się z dostawcą hostingu i zwiększ swój limit.

Wyłączanie wtyczek

Jeśli to nie wystarczy, musisz wyłączyć wtyczki, aby rozwiązać ten błąd. Znajdź plik wp-content w dostępie FTP. Zawiera folder o nazwie Plugins (Wtyczki). Możesz je wyłączyć, tymczasowo zmieniając nazwę tego folderu. Jeśli to nie zadziała, występuje błąd w samym motywie.

Ponowna instalacja motywu

Następnym krokiem w rozwiązaniu problemu jest ponowne zainstalowanie motywu WordPress. Użyj FTP, aby pobrać najnowszą wersję motywu i przesłać go ponownie.

Error log na serwerze

Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych, aby udostępnić Error log (dziennik błędów). Zawiera informacje o błędzie. Możesz również potrzebować pomocy programisty, aby wyjaśnić, co oznaczają dane w dzienniku błędów.

Wielu błędów w WordPress jest unikanych dzięki odpowiedniemu hostingowi.

💡 Wskazówka:Wybór odpowiedniego hostingu ma kluczowe znaczenie dla szybkiej ⏱ strony internetowej. Zalecam obstawianie sprawdzonej jakości ➡️ AttHost, Wedos lub Bluehost.

WordPress Syntax Error

Ten błąd WordPress czasami pojawia się kiedy próbujesz interweniować w kod motywu. Najczęściej jest to literówka, błąd składniowy w kodzie napisanym przez Ciebie. Aby je znaleźć, dobrze jest znać przynajmniej podstawy pracy w PHP. Komunikat o błędzie może na przykład wyglądać następująco:

Parse error – syntax error, unexpected $end in 
/hosting-7513/www/vaswordpres.tld/wp-content/themes/sablona/functions.php
on line 38

Aby naprawić ten błąd, musisz poprawić pisanie kodu. W tym celu użyj FTP dostęp. Typowe błędy zapisu to niedokończona linia lub niedozwolony znak w kodzie PHP.

Naprawa Error Establishing i Database Connection

WordPress błąd Error Establishing i Database Connection pojawi się, gdy witryna nie może połączyć się z serwerem bazy danych. Zazwyczaj dzieje się tak w trakcie zmiany hasła lub nazwy użytkownika.

Błąd w bazie danych

Aby rozwiązać ten problem WordPress, najpierw sprawdź, gdzie występuje błąd. Może być tylko w administracji lub bezpośrednio na stronie. Jeśli jest tylko w administracji, baza danych może być uszkodzona. Aby to naprawić, przejdź do wp-config.php. Dodaj wpis:

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Następnie przejdź do:

http://www.example.pl/wp-admin/maint/repair.php.

Teraz naprawisz bazę danych. Nie musisz być zalogowany w tym kroku. Znajdź przycisk naprawy bazy danych. WordPress spróbuje znaleźć błąd. Po zakończeniu usuń dodaną linię w pliku wp-config.php.

Sprawdzanie pliku wp-config.php

Jeśli powyższa procedura nie zadziałała, możesz nie mieć poprawnych danych logowania w pliku wp-config.php. Sprawdź je w tych liniach:

define('DB_NAME', 'database name');
define('DB_USER', 'user name');
define('DB_PASSWORD', 'password');
define('DB_HOST', 'localhost');

Sprawdzanie serwera MySQL

Błąd może również wystąpić z powodu zwiększonego ruchu w witrynie, gdy serwer nie może przetworzyć wszystkich żądań. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą hostingu, aby przetestować funkcjonalność serwera bazy danych.

Biały ekran śmierci

Ten błąd WordPress wygląda jak biały ekran bez komunikatu o błędzie. Przede wszystkim musisz sprawdzić, czy działa przynajmniej menu administrowania witryną. Przyczyn tego błędu może być kilka, więc przejdziemy przez nie.

Problem tkwi w motywie

Problem może pojawić się podczas manipulowania motywem lub jeśli motyw był źle zaprogramowany. Dezaktywuj zmiany wprowadzone w motywie i powróć do motywu domyślnego. Jeśli menu administracyjne nadal nie działa, napraw błędy za pomocą FTP:

Znajdź katalog wp-content/themes/
Zmień nazwę katalogu motywów, np. z mojmotyw do mojmotyw-naprawa
Teraz spróbuj zalogować się do menu motywu. Jeśli wszystko jest w porządku, kontynuuj do „usuwanie błędu kodu“.

💡 Wskazówka dotycząca motywów: Z motywów premium mam dobre doświadczenia z motywami Divi, Avada i Kreator Stron Elementor.

Resetowanie wtyczek

Błąd białego ekranu może być również spowodowany przez wtyczki. Najlepszym sposobem na to jest ich wyłączenie. Jeśli masz dostęp do menu motywu, dowiedz się, jak wyłączyć wtyczki w ustawieniach. Jeśli błąd pojawia się po ponownym włączeniu wtyczek, problem występuje w jednym z nich.

Procedura FTP jest bardziej złożona:

 1. Znajdź katalog wtyczek w wp-content/plugins.
 2. Na przykład zmień jego nazwę na plugins-naprawa.
 3. Zapisz go w trybie offline.
 4. Teraz utwórz nowy katalog wtyczek i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 5. Stopniowo przenieś katalogi każdej wtyczki do nowego katalogu wtyczek i włącz je w menu szablonów. W ten sposób sprawdzasz, która wtyczka spowoduje problem. Po ponownym pojawieniu się białego ekranu usuń wtyczkę i zainstaluj inną z podobnymi funkcjami.

Usuwanie błędu w kodzie

W kodzie mogą występować błędy. Zduplikowane lub sprzeczne funkcje PHP w różnych wtyczkach lub niekompletne przesyłanie wtyczki lub motywu (jeśli po prostu usuniesz motyw lub wtyczkę, może to pomóc). Problemem może być również spacja w pliku functions.php lub pusta linia w pliku wp-config.php. Jeśli dokonałeś zmian w tym katalogu, musisz je usunąć. Alternatywnie możesz ponownie przesłać ten katalog z motywu.

Innym problemem w kodzie jest nieprawidłowe ustawienie praw w katalogach. Katalogi powinny mieć prawa ustawione na 755, a pliki na 644.

💡 Chcesz szybszą ⏱ stronę? Szybkość witryny jest ważna zarówno dla odwiedzających, jak i dla SEO. Najlepsze wyniki uzyskałem dzięki wtyczce WP Rocket, którą gorąco polecam.

Naprawa WordPress błędu 404

Błąd 404 pojawia się, gdy użytkownik na stronie zostanie powiadomiony, że strona nie istnieje. Najczęstszą przyczyną jest problem z ustawieniem hiperłącza, tzw. permalinku. Konieczne będzie ponowne skonfigurowanie ustawienia permalinku.

W tym błędzie zazwyczaj można wejść do menu administracyjnego motywu. Przejdź do Ustawienia »Permalinks i kliknij Zapisz zmiany. Ten krok aktualizuje permalinki. Jeśli to nie rozwiąże problemu, będziesz musiał zaktualizować plik .htaccess przez FTP.
Zaloguj się na serwerze za pomocą FTP i znajdź plik .htaccess. Zmień uprawnienia na 666, nadpisz .htaccess i zmień uprawnienia na 660. Możesz także dodać ten kod do .htaccess:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Prawidłowe wyrównanie panelu bocznego

Ten błąd WordPress zostanie odzwierciedlony przez pasek boczny wyświetlany poniżej zawartości strony, a nie obok. Ten błąd może wystąpić, gdy użytkownik doda fragment kodu do kodu źródłowego i zapomni zamknąć znacznik div hlml. Spowoduje to zmianę układu motywu.

Przejrzyj wszystko, co ostatnio zmieniłeś. Czy dodałeś wtyczkę lub zmieniłeś HTML. Lub, jeśli strona, na której pojawia się błąd, to <div> bloki. Upewnij się, że są zamknięte. Wielką pomocą w znalezieniu tego błędu jest W3 Validator.

w3validator
W3 Validator

Brakujące przyciski

Jeśli białe pole pojawia się w edytorze wizualnym WordPress zamiast przycisków, błąd powoduje wystąpienie nieprawidłowo działających plików JavaScript lub TinyMCE.

Najpierw spróbuj wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Inną opcją jest użycie innej przeglądarki. Jeśli to nie zadziała, zastąp pliki TinyMCE. Problem mógł wystąpić podczas instalacji lub aktualizacji. Prześlij ponownie plik /wp-includes/js/tinymce/.

Jeśli błąd jest nadal obecny, otwórz plik wp-config.php i na wierzchu pliku, zaraz po tagu otwierającym php, dodaj:

define('CONCATENATE_SCRIPTS', false);

Błąd spowodowany wyczerpaniem pamięci

Jeśli pamięć PHP została wyczerpana, może to wyglądać jak wspomniany biały ekran śmierci. Alternatywnie na ekranie pojawia się komunikat o błędzie:

Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted
(tried to allocate 2348617 bytes) in 
/home/username/public_html/site1/wp-includes/plugin.php on line xxx

W skrypcie WordPress lub wtyczce zabrakło limitu pamięci. Napraw błędy, które popełniasz poprzez dostęp do FTP. Znajdź plik wp-config.php w folderze witryny. Pobierz go na komputer i otwórz w edytorze tekstu, takim jak PsPad. Na końcu pliku, przed wierszem: „That’s all, stop editing! Happy blogging.“, wprowadź następujący wiersz:

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' );

Zwiększyło to limit pamięci PHP o 256 MB. Zapisz zmiany i prześlij plik z powrotem do wp-config.php.

Błąd WordPress: blokowanie menu administracyjnego

Może się zdarzyć, że możesz nie mieć dostępu do menu motywu WordPress. Może to spowodować, że kod lub wtyczka próbuje wprowadzić pewne zmiany w administracji witryny. A może zapomniałeś hasła lub strona została zhakowana. Jednym z rozwiązań jest zresetowanie starego hasła phpMyAdmin i zastąpienie go nowym. Drugim rozwiązaniem jest użycie dostępu FTP.

Po zalogowaniu system powraca Cię do strony logowania

Ten błąd WordPress występuje po wprowadzeniu nazwy logowania i hasła w procesie logowania, ale system nadal powraca do strony logowania. Jest to spowodowane nieprawidłowym adresem URL, przekierowaniem w pliku .htaccess lub nieprawidłowo skonfigurowanymi ustawieniami permalink.

Najpierw opróżnij pamięć podręczną i pliki cookie w przeglądarce. Następnie uruchom ponownie przeglądarkę. Jeśli to nie zadziałało, wyłącz wtyczki.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, musisz wyłączyć motyw. Wykonaj to za pomocą dostępu FTP /wp-content/themes/. Zmień nazwę pliku motywu. Następnie spróbuj zalogować się ponownie. Jeśli to pomogło, problemem może być aktualizacja motywu. Pobierz oryginalną wersję i zainstaluj ją.

AJeśli to nie zadziała, spróbuj usunąć go za pomocą pliku ftp .htaccess i zresetuj permalinki.

Błąd WordPress: Maximum Execution Time Exceeded

Ten problem jest spowodowany faktem, że osiągnąłeś maksymalną ustawioną wartość serwera podczas ładowania skryptu PHP. Serwery mają ograniczony czas na załadowanie skryptu. Niektóre hosty mają ustawione limity czasu na wyższe wartości, a niektóre na niższe wartości.

Jest to prosty sposób na rozwiązanie tego problemu WordPress. Możesz zainstalować wtyczkę Maximum Execution Time Exceeded. Ta wtyczka zwiększy czas ładowania skryptów PHP do 300 sekund.

maximum-execution-time-exceeded
Wtyczka Maximum Execution Time Exceeded

Aby naprawić plik .htaccess za pośrednictwem FTP, wykonaj następujące kroki. Dodaj linię do pliku .htaccess:

php_value max_execution_time 300

Jeśli podniesienie do 300 sekund nie wystarczy, podnieś je do jeszcze większej liczby sekund.

Problemy z WordPress z przesyłaniem obrazów

Jeśli ich symbole zastępcze są wyświetlane zamiast obrazów w bibliotece multimediów, jest to problem. Błąd jest spowodowany przez nieprawidłowe pliki i uprawnienia do instalacji.
Do naprawy potrzebny będzie dostęp FTP. Użyj klienta FTP, takiego jak Fillezilla.

Otwórz plik /wp-content/ za pomocą klienta FTP. Tutaj możesz znaleźć folder /uploads/. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do uprawnień do plików. Dla folderu uploads i wszystkich podfolderów ustaw uprawnienia na 744. Jeśli to nie zadziałało, spróbuj 755. Dla wszystkich innych plików podaj 644. Pamiętaj, aby zapisać nowe ustawienia.

Problemy z WordPress z rozmiarem obrazów

Jeśli masz problemy z przesyłaniem i zmianą rozmiaru obrazów, zainstaluj wtyczkę EWWW Image Optimizer lub WP Smush.it. Wtyczki te dostosują jakość i rozmiar obrazów do Internetu. Możesz także zoptymalizować obrazy, które już masz na stronie.

Innym problemem jest to, czy przesłany obraz jest większy niż dozwolony przez WordPress. Aby przesłać duże obrazy, dodaj do functions.php:

@ini_set( 'upload_max_size' , '256M' );
@ini_set( 'post_max_size', '256M');
@ini_set( 'max_execution_time', '1000' );

Komunikat o błędzie: Czy na pewno chcesz to zrobić?

To dość powszechny błąd WordPressa. Spowodowało to, że WordPress szukał w Twojej administracji nonce i nie mógł go znaleźć. Musisz sprawdzić, czy w wtyczkach lub motywie występuje błąd i naprawić go.

Błąd WordPress: Nie można wykonać zaplanowanej konserwacji

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat mówiący, że niemożliwe jest wykonanie zaplanowanej konserwacji, to dlatego, że WordPress ustawił twoją witrynę w trybie konserwacji podczas aktualizacji. Naprawę wykonujesz przez dostęp FTP.

Błąd podczas automatycznej aktualizacji witryny

Czasami zdarza się, że problem z automatyczną aktualizacją strony. Może pojawić się raport o błędzie PHP, niepowodzenie aktualizacji lub pusta biała strona. Najczęstszą przyczyną są nieprawidłowe uprawnienia do plików. Spróbuj ręcznie zaktualizować stronę.

Problem z zapisywaniem zmian

Podczas edycji strony zmiany mogą nie zostać zapisane. Pomoże Ci wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki. Przeglądarka mogła załadować zapisaną wersję strony bezpośrednio z pamięci podręcznej.

Co zrobić, jeśli WordPress nie wysyła e-maili

Ten błąd WordPress objawia się tym, że komunikacja e-mailowa i formularz kontaktowy na Twojej stronie nie działa. Może to być spowodowane tym, że inni użytkownicy hostingu od tego samego dostawcy hostingu wyłączyli lub ograniczyli komunikację e-mailową ze swojej witryny lub Twój hosting nie jest skonfigurowany do używania PHP.

Użyj SMTP, aby zapobiec temu błędowi. Na przykład MailGun i Gmail. W tym celu możesz użyć wtyczki WP Mail SMTP.

Błąd WordPress RSS Feed

Te błędy WordPress są spowodowane formatowaniem. Różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Aby naprawić błąd, użyj pliku functions.php w swoim motywie. Sprawdź, czy na końcu tagu php nie ma dodatkowej spacji lub znaku interpunkcyjnego

Błąd WordPress: zbyt wiele przekierowań

Powodem przekierowania może być przeniesienie strony i przekierowanie użytkowników. Jednak użytkownik może pozostać zablokowany między dwiema wzajemnie przekierowanymi stronami.

Błąd przesyłania pliku na dysk

Najczęstszą przyczyną tego problemu WordPress są niepoprawne ustawienia uprawnień do pliku. Użyj dostępu klienta FTP, aby sprawdzić ustawienia uprawnień. Następnie przejdź do pliku wp-content. W tym pliku wybierz Uprawnienia. Upewnij się, że ustawienia są prawidłowe:

Wszystkie katalogi — 755 lub 750
Wszystkie pliki — 644 lub 640
wp-config.php — 600

WordPress error 403: Odmowa dostępu

Przede wszystkim utwórz kopię zapasową witryny i bazy danych. Następnie musisz wyłączyć wszystkie wtyczki. Jeśli to pomogło, przyczyną błędu była jedna z twoich wtyczek. Dezaktywuj je jedną po drugiej, aby zobaczyć, która z nich była błędna.

Uszkodzony plik .htaccess mógł również spowodować błąd WordPress 403. Znajdź go za pośrednictwem klienta FTP i usuń go. Następnie spróbuj zalogować się do swojej witryny. Jeśli problem zostanie rozwiązany, wygeneruj nowy plik .htaccess. Zrobisz to w menu administracyjnym szablonu w Ustawienia> Permalinks. Po prostu kliknij przycisk zapisywania ustawień.

Błąd mógł również wystąpić przez nieprawidłowe ustawienie uprawnień do plików. Musisz je sprawdzić. Opisałem ten krok w poprzednim punkcie.

Naprawianie problemu: Ta strona zawiera złośliwy program

Google identyfikuje witryny zawierające złośliwe oprogramowanie lub podejrzane kody. Może to być spowodowane tym, że Twoja witryna została zaatakowana przez hakera i naprawdę zawiera złośliwy kod. Drugim powodem może być to, że złośliwy kod jest zawarty przez stronę trzecią. Na przykład strona, do której masz link z powodu wyświetlania reklamy.

Błąd WordPress: Missed Schedule Post Error

missed-schedule-post

WordPress pozwala wstępnie zaplanować, kiedy publikujesz swoje wpisy. Proces następuje wtedy automatycznie. Jeśli zbyt często pojawia się komunikat o nieudanym wpisie, zainstaluj i aktywuj wtyczkę Missed Schedule Post od WordPress. Wtyczka szuka upuszczonych postów i publikuje je na stronie.

Error 28

Ten błąd dotyczy hostingu. Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych. Może wystąpić jedna z następujących sytuacji:

 • Masz zbyt wiele plików w /tmp.
 • Masz pełną pamięć podręczną serwera.

Powtarzające się wylogowanie

Aby zidentyfikować swój login, WordPress przechowuje pliki cookie. Musisz mieć ten sam adres URL ustawiony w adresie strony i adresie WordPress Twojej witryny. W menu administracyjnym przejdź do Ustawienia »Ogólne i upewnij się, że obie nazwy są takie same. Jeśli nie masz dostępu do administracji, zrób to za pomocą FTP.

Znajdź plik wp-config.php. Pobierz go i otwórz w edytorze tekstu. Możesz użyć notatnika. Dodaj następujący kod powyże „That’s all, stop editing! Happy blogging”:

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Najczęstsze błędy WordPress i ich rozwiązanie – podsumowanie

Wielu błędów można uniknąć, używając wysokiej jakości komponentów – motywów i wtyczek. Polecam obstawianie sprawdzonych motywów wielofunkcyjnych DiviAvada. Mam też świetne doświadczenie z motywami StudioPress.

💡 Wskazówka:Wybór odpowiedniego hostingu ma kluczowe znaczenie dla szybkiej ⏱ strony internetowej. Zalecam obstawianie sprawdzonej jakości ➡️ AttHost, Wedos lub Bluehost.
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny? Wesprzyj mnie jego udostępnianiem. 👍
WordPress Návod v PDF

17 KOMENTARZE

 1. Pracuję nad sklepem internetowym wordpress + woocommerce.
  Wszystko robię na serwerze lokalnym (localhost) przed publikacją
  Napotkałem ciekawy problem: Podczas dodawania zdjęcia do wpisu, wszystko działa do momentu publikacji szkic, podgląd. Po publikacji zostaje tylko tekst, a zdjęcie się już nie pokazuje. Co może być problemem?

 2. Witaj,
  Nie mogę załadować do katalogu Media dużych zdjęć, mimo, że limit mam ustawiony domyślnie czyli 64mb – a wielkość plików które chcę przesłać to max 50 mb. Oczywiście takie pliki wysylam pojedyńczo, choć również jakies mniejsze. Nie ma problemu z przesyłaniem plików mniejszych – 2-3mb
  czy mógłbyś polecić jakieś rozwiązanie?

 3. Hej, ja mam problem taki, że:
  – przypisałam domenę z az.pl na home.pl
  – zainstalowalam wordpressa automatycznym instalatorem z home.pl.
  Przy próbie zmiany motywu dostaje info:

  W witrynie wystąpił błąd krytyczny.
  Dowiedz się więcej o debugowaniu WordPressa. (tu przekierowanie na: https://wordpress.org/support/article/debugging-in-wordpress/ )

  Nie jestem w stanie nic zrobić, np wejść ponownie na wp-admin.
  Co w takiej sytuacji?

  • Przepraszam, ale nie mogę na to poradzić na odległość. Polecam spróbować rozwiązać go bezpośrednio przy wsparciu hostingu home.pl.

 4. Witam

  Na trzech prowadzonych przez koleżankę stronach główne menu zniknęło znienacka podobno dodawała tylko wpis na jednej stronie i nic więcej. Wszystkie strony są na jednych hostingu. PHP jest chyba średnio aktualne. Czy wystarczy aktualizacja PHP czy raczej dzwonić do hostingu że pojawił się taki problem. Każda strona ma osobną instalację wordpressa więc nie powinien ten problem być związany z działaniem osoby dodającej wpis.

  Pozdrawiam

 5. Dzień dobry
  już kilka razy zdarzyło mi się, że po zaktualizowaniu treści na stronie nie aktualizuje się ona na urządzeniach mobilnych. Zmianę widać dopiero po kilku dniach. Tym razem nie wyłączył się popup. Usunęłam nawet wtyczkę, a popup nadal wyskakuje. Co może być przyczyną takiego działania WordPressa?

 6. Witam serdecznie mam mały problem poniewaz po zamowieniu produktu i przejscia do koszyka jest wszystko oki ale gdy dojdziemy do płatności to przy produkcie jest skreslona cena zerowa a obok jest podana poprawna. Co moge zrobic aby pokazywałą się tylko ta poprawna cena.
  Z gory dziekuje za pomoc 🙂

 7. Witam,
  Mam problem z wtyczką „ELEMENTOR” otóż nie mogę edytować niektórych stron jak wchodzę w panelu „menu/strony/wybrana strona/edytuj w elementorze” to po chwili ładowania strony wyskakuje błąd „nie odnaleziono obszaru treści na twojej stronie, aby móc ją edytować musisz wykorzystać w jej kodzie wywołanie funkcji the_content”. Mimo wykonanych wszelkich czynności jakie znalazłem w poradnikach, jak np. aktualizacja elementora starsza czy nowsza wersja, wordpressa, PHP, wyłączania wtyczek i włączaniu po kolei oraz przywrócenia z backupów nadal nie chce zadziałać. Po stronie hostingu wszystko jest dobrze administratorzy nie widzą błędów. Prosze o pomoc.
  Pozdrawiam, Jakub

 8. Co poleca Pan do optymalizacji obrazów na mojej stronie https://zumbabydgoszcz.pl/
  Czy publikować zdjęcia z zajęć Zumba od razu zmniejszone i skonwertowane na jpg, czy lepiej użyć wtyczki, która będzie konwertowała zdjęcia podczas ładowania na stronę.

 9. Dzień dobry,
  Mam mały problem, po wejściu na stronę, Strona wygląda zupełnie inaczej niż w podglądzie, w sumie nic się nie wyświetla oprócz nazw kategorii przy punktorach. Jak mogę to naprawić?

 10. A u mnie po próbie wgrania pliku (webp) na serwer, poprzez Media pokazuje się:

  „Nieoczekiwana odpowiedź z serwera. Plik mógł zostać pomyślnie przesłany. Proszę sprawdzić w bibliotece mediów lub ponownie załadować stronę.”

  podobnie z wgraniem pluginow.zip
  tylko w tym przypadku:

  Wybrany odnośnik jest nieaktualny.
  Proszę spróbować ponownie.

  próbowałem już chyba wszystkiego ?!?

 11. WordPress zablokował mi stronę bez wyraźnej przyczyny, ogólne stwierdzenie to nieprzestrzeganie regulaminu; nie mogę zrobić kopii ani wyeksportować zawartości, co mam zrobić ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj